TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  List milosci z głebi serca Ojca....

Dziecko moje...

możliwe że nie znasz mnie, ale zbadałem cię i znam (Ps 139, 1)
Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, rozumiem myśl Twoją z daleka (Ps 139, 2)
wyznaczam ci drogi i spoczynek (Ps 139, 3) nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10, 30)
bo stworzyłem cię podobnym do siebie ( I Mojz. 1, 27) We mnie żyjesz i poruszasz się, bo z mego rodu jesteś ( DAp 17, 28)
Jeszcze przed stworzeniem cię znałem (Jer 1, 4-5) Od początku według postanowienia mego, według zamysłu woli mojej (Ef. 1, 11)
Nie jesteś przypadkiem, bo w księdze mej zapisane były wszystkie dni przyszłe wasze, gdy jeszcze żadnego z was nie było (Ps 139, 16)
To ja ustaliłem wyznaczony czas i miejsce twego urodzenia i zamieszkania (ApD 17, 26)
Jesteś stworzony cudownie i duszę twoją znam dokładnie (Ps 139, 13)
Już w łonie twej matki byłem pomocą tobie (Ps.71, 6)
Nie byłem przyjęty przez tych, którzy mnie nie znali (Jn 88, 41- 44)
Nie jestem daleki i mam miękkie serce, bo jestem miłością (1 Jn 4, 16)
Kocham bo jesteś moim dzieckiem, a ja twym ojcem (1 Jn 3, 1)
Mogę dać ci więcej niż twój ziemski ojciec ci dać może (Mt 7, 11)
bo jestem ojcem doskonałym (Mt 5, 48)
Wszelki dar z moich rąk (Jak 1, 17)
jest pożyteczny, bo wiem czego potrzebujesz (Mt 6, 31 - 33)
Miłością wieczną umiłowałem cię (Jer 31, 3)
dlatego mój plan zgotować tobie przyszłość i natchnąć nadzieją (Jer. 29, 11)
Moich myśli o tobie więcej niż piasku (Ps 139, 17 - 18)
Będę się radował z ciebie niezwykłą radością (Sof 3, 17)
i nie przestanę ci dobrze czynić (Jer 32, 40)
Jesteś szczególną moją własnością (2 Mojz 19, 5)
dlatego będę się radował z ciebie i dobrze ci czynił z całego serca (Jer 32, 41)
i z całej duszy i oznajmię tobie rzeczy wielkie i niedostępne (Jer 33, 3)
o których nie wiesz. Szukaj mnie całym swoim sercem, i całą swoją duszą, to mnie znajdziesz (5 Mojz 4, 29) Dam ci wszystko czego pragnie twoje serce, bo to ja dałem ci te pragnienia (Fil. 2, 13)
Potrafię uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosisz (Ef. 3, 20)
albo o czym myślisz, dlatego, ze daję nadzieję i pocieszenie wieczne (2 Tes 2, 16-17)
Jestem także ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy i pocieszę we wszelkim utrapieniu cię (2 Kor 1, 3- 4)
Gdy wzywasz w udręce jestem obok (Ps 34, 18) i ocale cię. Jak pasterz jagnięcie, noszę cię na swym łonie (Iz 40, 11)
Jednego dnia osuszę łzy z oczu twoich i utulę ból, który cierpisz na tej ziemi (Obj 20, 3-4)
Jestem twoim ojcem i kocham cię, bo umiłowałem jak syna swego Jezusa (Jan 17, 23)
który jest objawem mojej miłości do ciebie (Jan 17, 26)
On jest dokładnym odbiciem mej istoty (Hbr 1, 3)
Przyszedł objawić, żem ja Bóg z tobą, a nie przeciwko tobie (Rzym 8, 31)
i nie zaliczam tobie twoich upadków (2 Kor 5, 18-19) Jezus umarł by pojednać ciebie ze mną przez siebie (2 Kor 5, 18-19)
Jego śmierć - najwyższy wyraz mej miłości do ciebie (1 Jan 4, 10)
Nie oszczędziłem nawet syna własnego, ale go wydałem, bym zdobyć twoją miłość (Rzym 8, 31-32)
Jeśli przyjmujesz mego syna Jezusa w darze, masz i mnie (1 Jan 2, 23)
Bądz pewien, że więcej nikt nie zdoła cię odłączyć od mej miłości (Rzym 8, 38 -39)
Opamiętaj się, wróć do domu - jaka to będzie ogromna radość na niebie (Łuk 15, 7)
Zawsze byłem i zawsze będę ojcem, bo wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię ode mnie (Ef 3, 14-15)
Pytam cię, czy "będziesz mym dzieckiem?"( Jan 1, 12-13)
Czekam na ciebie (Łuk 15, 11 - 32)
Z bezgraniczną miłością,
Ojciec,
Bóg Wszemogący
Słowa, które czytasz, są prawdą, bo z serca Boga pochodzą. Pamiętaj, ze jesteś kochany przez Tego, którego całe swoje życie szukasz. To Jego list do ciebie.

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1751179 odwiedzający (4919667 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=