TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Jak rozumie12 Kroków AA

Program Anonimowych Alkoholików to daleko więcej niż tylko 12 Kroków, zwanych czasami Dziedzictwem Zdrowienia. To także 12 Tradycji (Dziedzictwo Jedności), 12 Koncepcji (Dziedzictwo Służby) i inne jeszcze elementy - na przykład Preambuła AA, czyli tekst określający, kim są Anonimowi Alkoholicy.


W dziale tym zawarte są teksty dotyczące prywatnych doświadczeń, przemyśleń, przeżyć, odkryć czy wniosków związanych z tą właśnie tematyką. Nie upieram się, że mam rację, że tak ma być, albo powinno być, że taka właśnie interpretacja Programu będzie dobra dla kogokolwiek, a nawet dla mnie samego, gdyż jako członek Wspólnoty AA staram się nie zwalczać ani nie popierać żadnych poglądów... nawet swoich własnych.

Korzystam z tekstów Meszuge
alko.opole.pl

  1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu, że   przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowe myślenie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1770470 odwiedzający (4975206 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=