TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Humanistyczna alternatywa dla Dwunastu Kroków AA*

Skoncentrowane na człowieku podejście do przezwyciężenia alkoholizmu

 

Usłyszałem od kilku osób, które w nadziei uzyskania pomocy przyłączyły się do ruchu Anonimowych Alkoholików, że były urażone jego głeboko religijnym charakterem. Mając to na uwadze, opracowałem alternatywną, humanistyczną wersję "Dwunastu kroków" Anonimowych Alkoholików. Przekazałem ją uczestnikom tego ruchu z sugestią, aby została ona wykorzystana w pracy z osobami niewierzącymi. Nie sugerowałem natomiast, aby wprowadzić ją zamiast "Dwunastu kroków" w takiej postaci, w jakiej obecnie one istnieją.

 

W odpowiedzi usłyszałem, że wprowadzenie proponowanej przeze mnie wersji byłoby niemożliwe bez przeprowadzenia głosowania i uzyskania zgody większości uczestników ruchu; zapewniono mnie również, że dla wielu ateistów i agnostyków wersja dotychczasowa była zadowalająca. Niemniej jednak sądzę, że humanistycznie nastawieni doradcy mogą opracowaną przeze mnie wersję ocenić jako użyteczną.
Poniżej przedstwiam zarówno oryginalną wersję "Dwunastu kroków" Anonimowych Alkoholików jak i moją wersję alternatywną.

 
Dwanaście kroków AA
 
Alternatywa humanistyczna
1.

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, i że nie możemy już kierować własnym życiem.

1.

Przyznajemy, że wszystkie nasze wysiłki, aby przestać pić alkohol, zawiodły.

2.

Uwierzyliśmy, że Siła wyższa od nas samych może nas uleczyć.

2.

Doszliśmy do przekonania, że musimy się zwrócić do kogoś
o pomoc

3.

Zdecydowaliśmy się złożyć naszą wolę i nasze życie w ręce Boga, takiego jakim Go rozumiemy.

3.

Poprosiliśmy o pomoc inne osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, szczególnie te, które borykają się
z tym samym problemem.

4.

Dokonaliśmy gruntownego
i odważnego rachunku sumienia.

4.

Sporządziliśmy listę sytuacji,
w których picie alkoholu jest najbardziej prawdopodobne.

5.

Wyznaliśmy Bogu, samym sobie
i bliźnim, prawdziwą istotę naszych grzechów.

5.

Poprosiliśmy naszych przyjaciół, aby pomogli nam unikać takich sytuacji.

6.

Jesteśmy całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wad naszego charakteru.

6.

Jesteśmy gotowi przyjąć pomoc, którą nam ofiarują.

7.

Pokornie błagamy Go, aby uwolnił nas od naszych wad.

7.

Szczerze wierzymy, że oni nam pomogą.

8.

Sporządziliśmy listę wszystkich osób, wobec których zawiniliśmy
i jesteśmy gotowi im wszystkim zadośćuczynić.

8.

Sporządziliśmy listę wszystkich osób, wobec których zawiniliśmy
i którym mamy zamiar zadośćuczynić.

9.

W każdym przypadku, gdy było to możliwe, zadośćuczyniliśmy już wszystkim osobom, z wyjątkiem tych sytuacji, w których mogłoby to zranić je, lub innych.

9.

Zrobimy wszystko, aby zadośćuczynić tym osobom w taki sposób, aby ich nie zranić.

10.

Nadal dokonywaliśmy rachunku sumienia i gdy zrobiliśmy coś złego zaraz się do tego przyznawaliśmy.

10.

Nadal będziemy sporządzać listy skrzywdzonych osób i uaktualniać je w miarę potrzeby.

11.

Szukaliśmy, poprzez modlitwę
i rozmyślania, sposobów udoskonalania świadomego kontaktu z Bogiem, takim jakim Go rozumiemy, prosząc jedynie
o poznanie Jego zamiarów
w stosunku do nas i o siłę, aby
w nich wytrwać.

11.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, co nasi przyjaciele zrobili i nadal dla nas robią.

12.

Będąc, w wyniku tych Kroków, przebudzeni duchowo, staraliśmy się przekazywać to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych działaniach.

12.

My sami z kolei, jesteśmy gotowi pomóc innym, którzy zwrócą się do nas, w taki sam sposób.

*) B.F.Skinner: A humanist alternative to A.A.'s twelve steps, The Humanist, 1987, 47, (4), 5.
Tłumaczenie: Jerzy Siuta


 
dodajdo
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1751179 odwiedzający (4919632 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=