TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Utrzymanie się na nowej drodze życia...

Krok Jedenasty
Utrzymanie się na nowej drodze życia.

„Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem,
jakkolwiek Go pojmujemy,
prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia".

Zgodność naszej woli z Wolą Boga.

Błędne jest również mniemanie, że to, czego chcemy jest zawsze niewłaściwe,
albo,
że nasza własna wola musi być zawsze niezgodna z wolą naszej Siły Wyższej.
Prawdopodobnie nasze niepowodzenie nie wynika z tego, że mamy złe cele;
my zapewne nie szukamy tego, co jest dla nas najlepsze.
Prawdą jest również, że wola Boga wobec nas musi istnieć
w naszych wrodzonych talentach i zdolnościach, oraz w warunkach naszego życia.
Widząc siebie takimi jakimi jesteśmy teraz,
możemy spróbować połączyć nasze własne zamiary i cele z planami Boga.
Jako alkoholicy powracający do zdrowia
możemy także poczynić kilka rozsądnych założeń na temat woli Boga w naszym życiu.
Po pierwsze,
Bóg chce, abyśmy byli trzeźwi i pomagali innym.
Odczuwamy to silnie na mityngach AA lub gdy pomyślimy o tym co się wydarzyło w naszym życiu.
Możemy również uważać Wspólnotę AA za drogę przepływu łaski Boga,
chociaż z pewnością nie jedyną i może nie najlżejszą.
Ale jest prawdopodobnie najlepsza dla alkoholików.
Drugie założenie jest takie,
że wolą Boga jest, abyśmy wywiązywali się z naszych rozsądnych obowiązków i byśmy byli odpowiedzialni.
Alkohol sprawia, że zaniedbujemy nasze rodziny i ignorujemy inne obowiązki,
ale nasz duchowy program powinien dać nam dojrzałość i siłę do czynienia właściwych rzeczy w życiu.
Nie powinniśmy zaniedbywać naszej pracy ani naszych rodzin
i powinniśmy również odczuwać pewne zobowiązania wobec społeczeństwa – zobowiązania,
które mieszczą się prawdopodobnie w planie Boga.
Wreszcie rozsądnym założeniem jest również to,
że każdy z nas ma swoje miejsce i swoją rolę w życiu.
Pewna młoda kobieta powiedziała na mityngu AA:
„Bóg nie mógłby zrobić skrzypiec Stradivariusa bez Stradivariusa”,
i taka jest prawda.
Każdy z nas ma takie rzeczy,
które tylko on może zrobić i takie miejsca które tylko on może zająć.
Część tej dobrej roboty, którą możemy zrobić – szczególnie w AA –
mogłaby nigdy nie zostać zrobiona, gdybyśmy my jej nie zrobili.
Kiedy poznamy wolę naszej Siły Wyższej wobec nas,
nie powinniśmy zapominać, że zawsze otrzymamy siłę lub środki do jej spełnienia.
Nie zawsze potrafimy powiedzieć jak to działa w każdym przypadku.
Może to przypominać otrzymanie służbowego polecenia od pracodawcy.
Jeśli firma chce, abyś pojechał w delegację to przeważnie zaopatrzy cię w pieniądze,
karty kredytowe, listy polecające i inne niezbędne rzeczy.
Bóg zdaje się działać w podobny sposób.
Nawet w czasie Wielkiego Kryzysu gospodarczego
członkowie AA wychodzili z niego cało i znajdowali środki do wykonania swojej pracy.
My również mamy pracę do wykonania dla wyższego pracodawcy, który chce nas zaopatrywać.
Jest to ważna praca i wymaga połączenia naszej woli z wolą Boga.
Jak ojciec Syna Marnotrawnego, Bóg potrzebuje nas tak samo jak my potrzebujemy Boga.
Ale musimy również zaakceptować plan i cel.
Bez Siły Wyższej nie możemy robić rzeczy, które naprawdę powinniśmy robić.  

1    2 

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1751179 odwiedzający (4919666 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=