TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Rozwod krok po kroku
Rozwód krok po kroku, czyli wszystko co musisz wiedzieć, aby się rozwieść.

UWAGA! To jest bardzo skrótowe przedstawienie procedury rozwodowej. Oczywiście wiele zależy od konkretnej sytuacji, niemniej jednak chcemy, aby pomogło Wam zorientować się, od czego zacząć.

1.Decyzja o rozwodzie.

To jest pewnie jeden z najważniejszych kroków na tej drodze. W tym miejscu powinnaś zdać sobie sprawę z tego, czy naprawdę nie ma już szans na ratowanie związku. Być może decyzję za Ciebie podjął już mąż. To jest też moment, aby zastanowić się, czy chcesz korzystać z usług adwokata, czy sama będziesz sobie radzić w sądzie. Jeśli będzie reprezentować Cię adwokat, to on/a sporządzi pozew. Warto, abyś jednak zwróciła uwagę na czynności podejmowane przez adwokata, nie musisz się zgadzać na wszystko co on/a robi, także sama możesz podejmować czynności procesowe. Mimo występowania z adwokatem i tak będziesz musiała zeznawać w sądzie. Zeznania małżonków są dla sądu b. istotne.

2.Piszesz pozew do sądu/ dostajesz pozew

Pozew to pismo procesowe, które musi spełniać formalne wymogi. Wzory pozwów rozwodowych są dostępne w Portalu Kobieta i prawo.

W pozwie musisz określić takie sprawy jak: - czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy bez orzekania?

- kto będzie zajmować się dziećmi po rozwodzie?

- jeśli to np. Ty będziesz sprawować nad nimi władzę rodzicielską, to czy ojcu należy ograniczyć władzę jedynie do kontaktów z dziećmi, czy pozbawić go władzy nad dziećmi?

- w jakiej wysokości były mąż po rozwodzie ( a może także w czasie trwania postępowania) ma ponosić koszty utrzymania dzieci ( alimenty)

- czy będziesz żądać alimentów od męża na siebie po rozwodzie?

- czy żądasz podziału majątku ( sąd tylko wówczas dzieli majątek małżonków, jeśli nie powoduje to zbyt dużej zwłoki w postępowaniu- czyli gdy sprawa jest sporna, sąd wniosek oddali.

- inne wnioski, np. o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania na czas rozwodu i po jego orzeczeniu;

-inne wnioski, np. o eksmisję męża z mieszkania ze względu na rażące i uporczywe naganne jego zachowanie względem domowników;

- inne wnioski, np. o przyznanie jednemu z małżonków mieszkania, bez zapewnienia mężowi innego lokum;

-żądanie zwrotu kosztów sądowych od strony przeciwnej- to na wypadek, gdy wygrasz proces, wówczas mąż będzie Ci musiał zwrócić, jeśli tak sąd postanowi, poniesione przez Ciebie wydatki i koszty sądowe.

3.Jeśli to Ty otrzymałaś pozew- w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania możesz wysłać do sądu odpowiedź na niego. Wzory odpowiedzi są dostępne w Portalu Kobieta i prawo. W odpowiedzi piszesz, czy i jakim zakresie zgadzasz się z żądaniami męża. Ewentualnie przedstawiasz swój punkt widzenia- np. nie wyrażasz zgody na rozwód, albo wyrażasz, ale na innych warunkach.

4.Do pozwu dołączasz wszelkie istotne załączniki:

- odpis aktu małżeństwa,

- odpisy aktów urodzenia dzieci

- możesz powołać świadków, na okoliczności przez Ciebie przytoczone.

- zaświadczenie o dochodach z pracy, ew. PIT za poprzedni rok;

-zaświadczenia np. lekarskie, odpisy innych istotnych dla sprawy wyroków, dokumenty wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dzieci, itp.

5.Pozew wysyłasz listem poleconym za potwierdzeniem nadania w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami ( oryginały i ksero) albo składasz osobiście na dziennik podawczy sądu.

Jeśli zanosisz osobiście, to na kopii dla siebie sekretarka podbije Ci dowód nadania. Do pozwu dołączasz dowód opłaty sądowej ( 600 zł) albo składasz równocześnie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Będziesz musiała wtedy wypisać specjalne oświadczenie o stanie rodzinnym i finansowym ( dostępne w Portalu Kobieta i prawo albo w sądzie). Jeśli zapomnisz o opłacie, to sąd wezwie Cię listem poleconym do tzw. uzupełnienia braku formalnego pisma procesowego i w ciągu 7 dni od otrzymania takiego pisma z sądu będziesz musiała pozew opłacić, jeśli nie, to otrzymasz jego zwrot.

6.Korespondencja z sądem.

Sąd może wzywać Cię do uzupełnienia pisma, jeśli zawiera ono jakieś braki; do przedstawienia wniosków dowodowych ( czyli po prostu dowodów- podania nazwisk świadków, dołączenia zaświadczeń, faktur, itp.). Należy ściśle trzymać się terminów ustalonych przez sąd. Jeśli sąd pisze, że w ciągu 7 dni, to nie możesz wysłać mu odpowiedzi dzień za późno, chyba że zachodził ważny powód. Pismo jest złożone w terminie, jeśli nawet wyślesz go w ostatnim dniu listem poleconym na Poczcie.

7.Rozprawa.

Na rozprawę weź ze sobą dowód osobisty. Może warto, abyś przygotowała sobie na kartce pewne kwestie, które chcesz powiedzieć? Nie możesz czytać z kartki całości zeznania, ale jeśli boisz się, że o czymś zapomnisz, to spisz sobie w punktach. Sędzia spyta Cię, czy podtrzymujesz żądania w pozwie zawarte. I zapyta, co o tym sądzi Twój mąż. Jeśli występujesz o rozwód bez orzekania o winie, to sędzia będzie pytać męża, czy on zgadza się na rozwód bez orzekania o winie.Jeśli mąż nie zgodzi się na rozwód, albo na proponowane przez Ciebie warunki, wówczas, sąd będzie wzywać Cię, o ile wcześniej tego nie uczynił, do dostarczenia dowodów, na poparcie okoliczności, na których opierasz swoje twierdzenia.

8.Wyrok może zapaść już na pierwszej sprawie, ale oczywiście może także po kilku. Wyrok nie jest prawomocny z dniem ogłoszenia. Możesz w terminie 7 dni od jego ogłoszenia napisać do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku i w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację, o ile nie zgadzasz się częściowo lub całkowicie z wyrokiem.
dodajdo
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1751178 odwiedzający (4919549 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=