TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Biblioteka
>>>
  • Alkohol w Europie. Perspektywa zdrowia publicznego. Raport dla Komisji Europejskiej - Peter Andersen, Ben Baumberg pobierz
  • Miedzynarodowe zalecenia dotyczace spozycia alkoholu - Raport ICAP 14 pobierz
  • Wzorce picia: od teorii do praktyki - Raport ICAP 15 pobierz
  • Zjawisko upijania sie - Raport ICAP 2 pobierz
  • Kim sa abstynenci - Raport ICAP 8 pobierz
  • Dostepnosć fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne - Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dabrowska pobierz
  • Dostepnosc ekonomiczna napojow spirytusowych a szkody zdrowotne - Jacek Moskalewicz, Janusz Sieroslawski pobierz
  • Alkoholizm - stale aktualny problem zdrowotny społeczenstwa polskiego - Andrzej Grzybowski pobierz
  • Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej doroslosci. Cz. 1 - Ewa Stepień pobierz
  • Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej doroslosci. Cz. 2 - Ewa Stepień pobierz
  • Szacowanie kosztow zwiazanych z naduzywaniem alkoholu - Raport ICAP 7 pobierz
  • Alkohol a miejsce pracy - Raport ICAP 13 pobierz
  • Stezenie alkoholu we krwi. Regulacje prawne na swiecie - Raport ICAP 11 pobierz
  • Alkohol i kierowca - Broszura PARPA pobierz
  • Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego (cz. 1) - Bohdan T. Woronowicz pobierz
  • Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego (cz. 2) - Bohdan T. Woronowicz pobierz
  • Biologiczne uwarunkowania podatnosci na alkohol. Grupy specjalnego ryzyka - Raport ICAP 10 pobierz
  • Dysfunkcja mechanizmu "antynapedu". Mechanizm powstawania uzaleznien - Wojciech Kostowski pobierz
  • Od motywacji do "nagrody", eksperymentalne modele "głodu" i nawrotów picia alkoholu etylowego. - Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski pobierz
  • Rzadowe zalecenia dotyczace spozywania alkoholu przez kobiety ciezarne - Raport ICAP 6 pobierz
  • Teratogenne dzialanie alkoholu - Wanda Dyr pobierz
  • Poalkoholowe uszkodzenie płodu jako niedoceniona przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci - Ewa Czech, Marek Hartleb pobierz
  • Wplyw alkoholu etylowego na poziomie cytokin - Dariusz Andrzejczak, Elzbieta Czarnecka pobierz
  • Alkoholizm i narkomania a makro i mikropierwiastki w badaniach doswiadczalnych i klinicznych - Kazimierz Pasternak, Malgorzata Kielczykowska pobierz
  • Roznice plci w alkoholizmie - Aleksandra Kasperowicz-Dabrowiecka pobierz
  • Ocena nikotynizmu i picia alkoholu ... - Zygmunt Chodorowski,Jacek Sein Anand,Marek Salamon,Wojciech Waldman,Katarzyna Wnuk pobierz
  • Obraz relacji rodzinnych w oczach osób uzależnionych od alkoholu i ich partnerów małżeńskich - Irena Namysłowska, Bohdan T. Woronowicz, Marta Bogulas, Andrzej Beauvale pobierz
  • Czy jestes uzalezniony od alkoholu - TEST MAST pobierz
  • Motywy podjecia, kontynuowania i ukonczenia terapii u kobiet uzaleznionych od alkoholu - Barbara Szczyrba, Anna Trzcieniecka-Green pobierz
  • Predyktory ukonczenia terapii mezczyzn i kobiet uzaleznionych od alkoholu - Jan Chodkiewicz pobierz
  • Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych - Bohdan T. Woronowicz pobierz
  • Hierarchia wartosci u czlonkow Wspolnoty Anonimowych Alkoholkow - Pawel Bronowski pobierz
  • Specyficzni pacjenci programów terapii uzależnień - Streszczenie materiałów ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pobierz
  • Naduzywanie alkoholu a bezdomnosc - Antoni Zielinski pobierz
  • Funkcjonowanie Izb Wytrzezwien w Polsce - Justyna Zulewska-Sak pobierz

  • Prawdziwe poczatki tabaki - strona internetowa www.tbx.pl/publicystyka/historia/prawdziwe_poczatki_tabaki.html pobierz
  • Bierne palenie powaznym problemem w Europie - European Network for Smoking Prevention. 2005 pobierz
  • Dlaczego palenie papierosow jest szkodliwe dla zdrowia i srodowiska - Wladyslaw Ochmanski pobierz
  • Wplyw palenia tytoniu na hemostatyczne czynniki ryzyka chorob sercowo-naczyniowych - Marek Naruszewicz pobierz
  • Diagnostyka, mechanizm uzaleznienia i metody leczenia uzaleznienia od nikotyny - Jerzy Samochowiec, Dariusz Rogozinski, Anna Hajduk, Anna Skrzypinska, Georg Arentowicz pobierz
  • Rozwiazania prawne w zakresie palenia tytoniu w miejscu pracy - Informacje ze strony www.imp.lodz.pl/zaklady_pages/centrum_zdrowia/materialy/palenie_polityka_firmy.pdf pobierz
  • Rzucam palenie - Poradnik ze strony www.promocjazdrowia.pl pobierz

  • Uzaleznienia lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii - Jerzy Vetulani pobierz
  • Spoleczna historia naduzywania lekow psychotropowych - Grazyna Swiatkiewicz pobierz
  • Problem naduzywania legalnych psychoaktywnych farmaceutykow - Grazyna Swiatkiewicz pobierz
  • Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej - korzysci i zagrozenia - Barbara Sep-Kowalikowa, Zbigniew Nowicki pobierz
  • Stan problemu narkotykowego w Europie - Europejskie Centrum Monitorowania Narkotykow i Narkomanii 2006 pobierz
  • Problem uzywania srodkow psychoaktywnych przez mlodziez - Jan Chodkiewicz, Zygfryd Juczynski pobierz
  • Jak stajesz sie narkomanem? Symptomy uzaleznienia od srodkow odurzajacych - Joanna Szczerba pobierz
  • Narkotyki syntetyczne - Waldemar Krawczyk pobierz
  • Czy jestem uzalezniony - Anonimowi Narkomani pobierz
  • Uzaleznienie od narkotykow - Anonimowi Narkomani pobierz
  • Model stacjonarnej pomocy psychologicznej osobom uzaleznionym - Jolanta Koczurowska pobierz
  • Problemy narkotykow i narkomanii w ustawodawstwie polskim - Program Narodow Zjednoczonych ds. Rozwoju. Koordynacja: Aleksandra Duda i Leszek Trzaska pobierz
  • Skutecznosc leczenia substytucyjnego - Annetta Verster, Ernst Buning pobierz
  • Przestepstwa zwiazane z obrotem narkotykami - Marzena Swiatla pobierz
  • Opiniowanie sadowo-psychiatryczne sprawcow uzaleznionych od substancji odurzajacych - Zenon Kulka, Elzbieta Bogdanowicz, Krystyna Tarczynska, Alfreda Ruzikowska pobierz
  • Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z 1982 roku. Tekst jednolity - Dziennik Ustaw Nr 147. 2002 pobierz
  • Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajow zakladow lecznictwa odwykowego - Dziennik Ustaw Nr 3. 2000 pobierz
  • Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej. Polska Deklaracja w Sprawie Mlodziezy i Alkoholu - Monitor Polski Nr 6. 2000 pobierz
  • Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii - Dziennik Ustaw Nr 179. 2005 pobierz
  • Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii - Dziennik Ustaw Nr 120. 2006 pobierz
  • Ustawa o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych - Dziennik Ustaw Nr 10. 1996 pobierz
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - Dziennik Ustaw Nr 111. 1994 pobierz

  • Pomoc psychologiczna czy psychoterapia - Piotr Szczukiewcz pobierz
  • Co leczy w psychoterapii uzaleznien - Slawomir Grab pobierz
  • Wartosci rodza się we współdziałaniu - Antoni Pawłowski pobierz
  • Nowe szaty cesarza - uwagi o manipulacji umyslem - Leszek Wrona pobierz
  • Rola sportu i rekreacji w profilaktyce uzaleznien i innych symptomow niedostosowania spolecznego - Dariusz Korda pobierz
  • Dlaczego alkohol i narkotyki bywaja atrakcyjne dla naszych dzieci. - Iwona Kolodziejczyk zobacz
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1761930 odwiedzający (4953124 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=